داغ‌ترین‌ها

علمای بحرین

علمای بحرین را آزاد کنید / 17

علمای بحرین را آزاد کنید / 17

92 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه( شيخ حمزه الدیری) نماینده سابق مجلس از موسسین الوفاق, از جمله علمایی که در 1995 از بحرین تبعید شدو بعد از سالها رجعت کرد , بازداشت: 20 دی 1396 از دادگاه بعلت دفاع از آیت الله عیسی قاسم:۱سال حبس

علمای بحرین را آزاد کنید / 16

علمای بحرین را آزاد کنید / 16

106 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (علامه شیخ عبدالجلیل المقداد) استاد درس خارج حوزه علمیه بحرین , بازداشت: ۷فروردین1390 بطور وحشیانه از منزل , در دادگاه نظامی محکوم به حبس ابد , انواع شکنجه در زندان ارتش بحرین "قرین"

علمای بحرین را آزاد کنید / 15

علمای بحرین را آزاد کنید / 15

99 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (شيخ محمود العالي) بازداشت : ۱۲ دی ۱۳۹۶ حکم: 6 ماه حبس

علمای بحرین را آزاد کنید / 14

علمای بحرین را آزاد کنید / 14

87 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه ( الشيخ حسين الهنان) بازداشت: ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ حکم: 15 سال حبس

علمای بحرین را آزاد کنید / 13

علمای بحرین را آزاد کنید / 13

93 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (الشيخ عبدالهادي المخوضر) بازداشت : ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ حکم: 15 سال حبس

علمای بحرین را آزاد کنید / 12

علمای بحرین را آزاد کنید / 12

91 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه( الشيخ حسن عيسى) بازداشت : ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ محكوم 10 سال، نماینده سابق مجلس

علمای بحرین را آزاد کنید / 11

علمای بحرین را آزاد کنید / 11

90 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (الشيخ ميرزا المحروس ) بازداشت : ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ حکم: 15 سال حبس

علمای بحرین را آزاد کنید / 10

علمای بحرین را آزاد کنید / 10

107 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه( شيخ السید مجيد المشعل ) بازداشت : 10 تیر 1395 محکوم به 2 سال حبس وی تحصن فداییان شیخ عیسی قاسم را کلید زد

علمای بحرین را آزاد کنید / 9

علمای بحرین را آزاد کنید / 9

86 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه( الشيخ علي المسترشد) بازداشت : ۲۰ آبان 1390 حکم 15 سال حبس

علمای بحرین را آزاد کنید / 8

علمای بحرین را آزاد کنید / 8

73 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (الشیخ محمد حبیب المقداد) بازداشت: ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ حکم: حبس ابد

علمای بحرین را آزاد کنید / 7

علمای بحرین را آزاد کنید / 7

92 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (الشيخ هاني البزاز) بازداشت: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ حکم: 6 ماه حبس

علمای بحرین را آزاد کنید / 6

علمای بحرین را آزاد کنید / 6

99 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (شيخ رياض الحني ) بازداشت: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ حکم: 10 سال حبس

علمای بحرین را آزاد کنید / 5

علمای بحرین را آزاد کنید / 5

100 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه( شيخ علي سلمان) دبیرکل جمعیت الوفاق بازداشت: ۷ دی ۱۳۹۳ حکم: 4 سال پرونده سازی مجدد به اتهام تجسس برای قطر و توطئه برای براندازی رژیم بحرین!

علمای بحرین را آزاد کنید / 4

علمای بحرین را آزاد کنید / 4

102 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (شيخ زهير عاشور) بازداشت : ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ حکم: 75 سال و سلب تابعیت

علمای بحرین را آزاد کنید / 3

علمای بحرین را آزاد کنید / 3

96 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (الشيخ عيسى القفاص) بازداشت: ۲۶ دی ۱۳۹۴ حکم: 10 سال و 100 هزار دینار جریمه نقدی

علمای بحرین را آزاد کنید / 2

علمای بحرین را آزاد کنید / 2

86 بازدید

Jun 14, 2018

روحانی اسیر در زندانهای آل خلیفه (الشیخ سعید النوری) بازداشت: ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ حکم : حبس ابد