IUVM Archive - Farsi www.iuvmarchive.com IUVM Archive - Farsi Farsi کار اندکی که با نشاط و مداوم باشد تصاویر گرافیکی,پوستر,پروندهای اصلی,اسلام,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران حدیث,روایت,امام علی (ع) http://iuvmarchive.com/fa/post/کار-اندکی-که-با-نشاط-و-مداوم-باشد 24 February, 2020
امام علی(ع): کار اندکی که با نشاط و مداوم باشد، امیدبخش تر از کار زیادی است که تو را خسته کند.]]>
بنده اگر قناعت کند، آزاد است... تصاویر گرافیکی,پوستر,پروندهای اصلی,اسلام,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران حدیث,روایت,امام علی (ع) http://iuvmarchive.com/fa/post/بنده-اگر-قناعت-کند-آزاد-است 24 February, 2020
بنده اگر قناعت کند، آزاد است، آزاد اگر طمع داشته باشد، برده است. امام علی (ع)]]>
بر عمر و زمانِ خود حریص تر باش... تصاویر گرافیکی,پوستر,پروندهای اصلی,اسلام,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران حدیث,روایت,پیامبر اکرم(ص) http://iuvmarchive.com/fa/post/بر-عمر-و-زمان-خود-حریص-تر-باش 24 February, 2020
بر عمر و زمانِ خود حریص تر باش تا دینار و درهم. پیامبررحمت(ص)]]>
هر کس از یاد خدا رویگردان شود... تصاویر گرافیکی,پوستر,پروندهای اصلی,اسلام,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران حدیث,روایت,آیه طه,قرآن مجید http://iuvmarchive.com/fa/post/هر-کس-از-یاد-خدا-رویگردان-شود 24 February, 2020
هر کس از یاد خدا رویگردان شود، زندگی سخت و پراضطرابی خواهد داشت. طه آیه 124]]>
هر کس به کار غیر مهم بپردازد... تصاویر گرافیکی,پوستر,پروندهای اصلی,اسلام,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران حدیث,روایت,امام علی (ع) http://iuvmarchive.com/fa/post/هر-کس-به-کار-غیر-مهم-بپردازد 24 February, 2020
هر کس به کار غیر مهم بپردازد، کار مهم تر را تباه ساخته است. امام علی (ع)]]>
اگر خداوند چیزی کمتر از اف گفتن سراغ داشت... تصاویر گرافیکی,پوستر,پروندهای اصلی,اسلام,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران حدیث,روایت,امام صادق علیه السلام http://iuvmarchive.com/fa/post/اگر-خداوند-چیزی-کمتر-از-اف-گفتن-سراغ-داشت 24 February, 2020
اگر خداوند چیزی کمتر از اف گفتن سراغ داشت از آن نهی می کرد و اف گفتن از کمترین مراتب عاق شدن است. امام صادق (ع)]]>
نیکی به پدر و مادر تصاویر گرافیکی,پوستر,پروندهای اصلی,اسلام,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران حدیث,روایت,نیکی به پدر و مادر http://iuvmarchive.com/fa/post/نیکی-به-پدر-و-مادر-1582529444 24 February, 2020
در نوشته حضرت رضا به مامون: نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگر چه مشرکت و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد.]]>
داده کاوی ترندهای توییتر شیطان بزرگ 04/12/98 متن,رصد,پرونده براساس کشورها,رژیم ایالات متحدهٔ آمریکا رصد,آمریکا,داده کاوی ترندهای توییتر شیطان بزرگ http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییتر-شیطان-بزرگ-04-12-98 24 February, 2020
]]>
داده کاوی ترندهای توییترانگل ستان 04/12/98 متن,رصد,پرونده براساس کشورها,رژیم پادشاهی انگلستان رصد,انگلستان,داده کاوی ترندهای توییترانگل ستان http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییترانگل-ستان-04-12-98 24 February, 2020
]]>
داده کاوی ترندهای توییترانگل ستان 03/12/98 متن,رصد,پرونده براساس کشورها,رژیم پادشاهی انگلستان رصد,انگلستان,داده کاوی ترندهای توییترانگل ستان http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییترانگل-ستان-03-12-98 24 February, 2020
]]>
داده کاوی ترندهای توییترعراق 03/12/98 متن,رصد,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی عراق رصد,عراق,داده کاوی ترندهای توییترعراق http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییترعراق-03-12-98 24 February, 2020
]]>
داده کاوی ترندهای توییتر جهانی 03/12/98 متن,رصد رصد,داده کاوی ترندهای توییتر جهانی http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییتر-جهانی-03-12-98 24 February, 2020
]]>
داده کاوی ترندهای توییتر شیطان بزرگ 03/12/98 متن,رصد,پرونده براساس کشورها,رژیم ایالات متحدهٔ آمریکا رصد,آمریکا,داده کاوی ترندهای توییتر شیطان بزرگ http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییتر-شیطان-بزرگ-03-12-98 24 February, 2020
]]>
داده کاوی ترندهای توییترامریکا 02/12/98 متن,رصد,پرونده براساس کشورها,رژیم ایالات متحدهٔ آمریکا رصد,آمریکا,داده کاوی ترندهای توییترامریکا http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییترامریکا-02-12-98 24 February, 2020
]]>
داده کاوی ترندهای توییترعراق 01/12/98 متن,رصد,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی عراق رصد,عراق,داده کاوی ترندهای توییترعراق http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییترعراق-01-12-98 24 February, 2020
]]>
داده کاوی ترندهای توییتر جهانی 01/12/98 متن,رصد رصد,داده کاوی ترندهای توییتر جهانی http://iuvmarchive.com/fa/post/داده-کاوی-ترندهای-توییتر-جهانی-01-12-98 24 February, 2020
]]>
ویدئوگرافیک/ آزادسازی حلب از اشغال تروریسم ویدئو,موشن,پروندهای اصلی,بحران در سوریه,پرونده براساس کشورها,جمهوری عربی سوریه سوریه,حلب,داعش,تروریسم,تروریست,جنگ,محور مقاومت,جبهه مقاومت http://iuvmarchive.com/fa/post/ویدئوگرافیک-آزادسازی-حلب-از-اشغال-تروریسم 20 February, 2020
]]>
اینفوگرافی/ یازدهمین جشن انتخاباتی ایران تصاویر گرافیکی,اینفوگرافیک,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران انتخابات,انتخابات مجلس,مجلس شورای اسلامی,انتخاب قوی,مجلس قوی,ایران قوی http://iuvmarchive.com/fa/post/اینفوگرافی-یازدهمین-جشن-انتخاباتی-ایران 20 February, 2020
]]>
اینفوگرافی/ نیروهای ترکیه در سوریه؛ مواضع و آمار تصاویر گرافیکی,اینفوگرافیک,پروندهای اصلی,بحران در سوریه,پرونده براساس کشورها,جمهوری عربی سوریه,جمهوری ترکیه سوریه,ترکیه,داعش,تروریسم http://iuvmarchive.com/fa/post/اینفوگرافی-نیروهای-ترکیه-در-سوریه-مواضع-و-آمار 20 February, 2020
]]>
اینفوگرافی/ شایعات عجیب درباره کرونا تصاویر گرافیکی,اینفوگرافیک,پرونده براساس کشورها,جمهوری اسلامی ایران,جمهوری خلق چین ویروس,کرونا,بیماری,چین,ووهان http://iuvmarchive.com/fa/post/اینفوگرافی-شایعات-عجیب-درباره-کرونا 20 February, 2020
]]>