مجموعه پوستر/  شهدای بی مرز ...

مجموعه پوستر/ شهدای بی مرز ...

...پس راهی جز مبارزه نمانده است, و باید چنگ و دندان ابرقدرتها و خصوصاً آمریکا را شکست و الزا ماً یکی از دو راه را انتخاب نمود یا شهادت, یا پیروزی.. امام خمینی (ره)

نظرات
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.×

منو