مجموعه نمایشگاهی از پهلوی تا روح الله/چه بودیم چه شدیم

مجموعه نمایشگاهی از پهلوی تا روح الله/چه بودیم چه شدیم

بی تردید با نگاهی حتی اجمالی به اوضاع و احوال ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، درمی یابیم که دوست و دشمن بر این مطلب اذعان دارند که پیشرفت های ملت با تکیه بر روحیه انقلابی و باور ایمان و اعتقاد خود قابل قیاس با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیست.

نظرات
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.×

منو