داغ‌ترین‌ها

پروندهای موقت

هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه / عاشورا

هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه / عاشورا

2 بازدید

Aug 15, 2018

ملت ما بداند که هر روز, عاشورا است و ما باید در مقابل ظلم بایستیم. امام خمینی (ره)