داغ‌ترین‌ها

جمهوری تونس

نقشه عضوگیری "داعش" از کشورهای مختلف جهان

نقشه عضوگیری "داعش" از کشورهای مختلف جهان

94 بازدید

Jan 24, 2018

آماری از اعضای داعش

کشورهای داعش پرور در دنیا

کشورهای داعش پرور در دنیا

104 بازدید

Jan 24, 2018

بیشتر اعضای داعش از اتباع کشورهای تونس و عربستان هستند