داغ‌ترین‌ها

جمهوری اندونزی

کار شما قدرت نمایی فرهنگی بود

کار شما قدرت نمایی فرهنگی بود

98 بازدید

Nov 17, 2018

پرچم‌داری کاروان شما را بانویی با چادر انجام داد؛ این یعنی شما یک تنه در مقابل تهاجم و ولنگاری روزافزون دنیا ایستادید. این کار خیلی دل و جرئت میخواهد؛ خیلی‌ها کم می آورند و توانایی ایستادگی مقابل هجوم توقعات بی‌پایان جبهه کفر را ندارند. من صمیمانه از شما خانم‌ها تشکر می‌کنم؛ این قدرت‌نمایی فرهنگی بود.