داغ‌ترین‌ها

اتحادیه جمهوری میانمار

درباره ميانمار

درباره ميانمار

36 بازدید

Aug 04, 2018

رهبرانقلاب: درباره ميانمار؛ دبير كل سازمان ملل محكوم كرده. زحمت كشيده! چه فايده‌ای دارد؟ بايد اثر عملی داشته باشد!

داغ میانمار

داغ میانمار

27 بازدید

Aug 02, 2018

رهبرانقلاب: خبرهایی می‌دهند که انسان خواب از چشمش می‌پرد در #میانمار، هزاران مسلمان دارند فدا ميشوند؛ همانهایی که برای حیوانات دل ميسوزانند، لب تر نميكنند!